Møte om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse