Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Apotekforeningen. Eksempler på enkel helsehjelp er vaksinering, blodtrykksmåling og veiledning om riktig legemiddelbruk.

Det skriver Apotekforeningen i en pressemelding.

– Dette bør politikerne følge opp. Når 6 av 10 nordmenn mener apotekene bør tilby mer enkel helsehjelp for å avlaste annet helsepersonell må politikerne lytte. De må legge til rette for at apotekene kan påta seg flere slike oppgaver. Apotekene er der folk flest er og vi kan sette vaksiner og veilede i riktig legemiddelbruk.

Det sier Hanne Andresen, farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen.

9 av 10 kjenner til vaksinering

Et annet spørsmål i undersøkelsen går på kjennskap til og bruk av helsetjenester i apotek.

26 prosent svarer at de kjenner til at apotek tilbyr tjenester som influensavaksinering og har benyttet slike tjenester. Den største andelen som har benyttet helsetjenester i apotek bor i Oslo og Akershus.

I 2018 var andelen som svarte at de kjenner til slike helsetjenester kun 4 prosent. På seks år har denne kjennskapen økt med 22 prosentpoeng. I tillegg er det kun 13 prosent som svarer at de ikke kjenner til at apotekene tilbyr influensavaksinering.

– De første influensavaksinene ble satt i apotek som del av et prøveprosjekt i 2017. Forrige sesong ble det satt over 220 000 influensavaksiner i apotek. Det utgjør nesten 20 prosent av alle vaksinene som ble satt i sesongen 2023/2024, sier fagdirektøren.

Økt kjennskap til helsetjenester i apotek 

Nær 6 av 10 svarer at de kjenner til at apotekene setter vaksiner og tilbyr veiledningstjenester om riktig legemiddelbruk, men har ikke benyttet disse.

– Ikke alle velger å ta influensavaksinen hvert år. Mange vet heller ikke at de er i risikogruppen, og andre vet ikke at man må fylle på vaksinene man tok som barn, sier Andresen.

Andelen som kjenner til tjenestene apotekene tilbyr, men ikke har benyttet slike har økt fra 45 prosent i 2018 til 58 prosent i 2024. Det er flere kvinner enn menn som vet om disse tjenestene.