- Når lærere er borte, settes det ofte inn vikarer uten, eller med lite kompetanse. Dette fører til dårligere læring for elevene da det opprinnelige faget ofte utgår på grunn av manglende kompetanse. Ungdomsrådet, med leder Signe-Johanne Birkeli i spissen, etterlyser også flere forebyggende tiltak mot mobbing.