Gammelt og slitt Dagens butikk på Reipå har vært en institusjon i bygda, siden den ble reist som samvirkelag på 50-tallet. Dagens butikk er i de samme lokalene, men har blir påbygd og omgjort i flere omganger.

- Dagens butikk er gammel og slitt, og vi så at videre opprustning av dagens lokaler ikke holdt mål. Derfor har vi bestemt at vi bygger en helt ny butikk på baksiden, med en sluse til eksisterende lager. Da får vi en ny og moderne butikk, med fullt vareutvalg, bedre plass og flere varegrupper, forteller Johan Arne fornøyd.

Storhandel på Reipå Nye Joker Reipå skal ha eget kjølerom for meierivarer, lett tilgjengelig pantestasjon, egen kjøkkenavdeling og en romslig kafékrok.

- Butikken skal by på fullt vareutvalg for storhandelen, og ikke bare det nødvendigste som man plutselig får behov for. I tillegg skal vi ha en god non-foodavdeling med leker, blomster, husgeråd og andre ting man trenger til husholdningen. Vi skal også ha et skikkelig kjøkken, og vi skal servere selvlaget mat i kaféen, forteller Veronica.

- Men er det marked for en så stor butikk i bygda?

- Ja, det mener jeg. Folk på Reipå har vært veldig flinke til å bruke nærbutikken, og det tror jeg de kommer til å fortsette med, sier hun.

Byggearbeidet skal settes i gang allerede før snøen kommer i høst, og vi regner med at butikken står ferdig på nyåret en gang Johan Arne Jensen

Søndag på Neverdal

Den nye butikken på Reipå vil få et handelsareal på 525 kvm, noe som sprenger grensene for ‘Brustad-bu’ ettertrykkelig.

- Ja, vi kan ikke ha åpnet på søndager lengre. For å kompensere for dette vil vi ruste opp butikken på Neverdal, slik at den kan håndtere større trykk på søndagshandlingen, sier Johan Arne.

Bensinpumper igjen? Den nye butikken vil ligge delvis bak gammelbutikken, og delvis bak de gamle bensinpumpene.

- Skal dere fjerne bensinpumpene?

- Det er ikke helt avgjort ennå. Vi skal ikke selge bensin selv, men vi har kontakt med noen som har vist interesse for å overta pumpeanlegget her. Så vi vet ikke helt om pumpene blir fjernet eller opprustet, smiler Johan Arne Jensen.

Uansett ligger det an til en oppgradering av området for å få bedre parkering.

Handler lokalt - Byggearbeidet skal settes i gang allerede før snøen kommer i høst, og vi regner med at butikken står ferdig på nyåret en gang, sier Johan Arne.

De totale kostnadene ved prosjektet er ikke klare ennå, men de antar det blir rundt 8 millioner. Og når de handler nytt bygg, går de ikke på langtur: Graving og tomtearbeid skal gjøres av Reipå Knuseri og nabobedriften Leif Brun & Sønner tar seg av byggingen.

- Vi oppfordrer jo andre til å handle lokalt, så må vi nesten gjøre det selv også, ler Veronica.