Ingen leiligheter solgt - nå må kommunen avgjøre om de skal kjøpe