Maria Eibensteiner Olsen (30), ny leder for Engavågen grendelag. Maria er født og oppvokst på Engavågen.

 Etter å ha vær borte fra Meløy, er hun nå tilbake i Engavågen, hvor hun de siste tre årene har jobbet i ambulansetjenesten i Meløy kommune.Maria sier hun nå har slått seg til i Engavågen, med mannen John Einar Kildal, og foreløpig, et barn.

- Etter seks år borte fra Meløy kom jeg tilbake. Etter å ha prøvd å bo andre steder kjenner jeg jo på at det finnes mye der ute som vi ikke finner lokalt, sier hun til Framtia.

I tillegg til å se på mulighetene for mer aktivitet i bygda er Maria opptatt av å sikre bedre hjelp til folk som bor i søndre Meløy.

- Jeg personlig har som ambisjon at vi skal få det til i samarbeid med Norsk Luftambulanse, og deres opplegg rundt "Mens vi venter på ambulansen". Dette som et supplement til den allerede eksisterende ambulansetjenesten.

- I tillegg ønsker jeg å opprettholde arbeidet med å vedlikeholde turløyper, og håper etter hvert å kunne gi et tilbud til alle, avslutter den nyvalgte leder for Engavågen grendelag, Maria Eibensteiner Olsen.