DEBATT: UKM - ET FANTASTISK GODT ARRANGEMENT, MEN…