Seismolog Tormod Kværna hos Norsar sier at skjelvet hadde episenter ved Vågaholmen, omtrent 10 km vest for tettstedet Tjong.

- Skjelvet var cirka 10 km dypt og hadde ifølge våre foreløpige data en styrke på rundt 4 på richters skala. Dette er er relativt sterkt jordskjelv, selv for dette området som etter norske forhold har en relativt hyppig forekomst av jordskjelv. Vi har fått telefoner fra for eksempel Rognan hvor skjelvet var godt merkbart.

– Uten at jeg skal si det sikkert vil jeg tippe at dette skjelvet er et av de største i området de siste 50 årene.

Kværna fortsetter:

- Historisk sett er det ikke uvanlig med skjelv av denne størrelsen og vi bruker å si at jordskjelvfaren er lav i Norge i forhold til mange andre land.

Etter norske forhold har området omkring Meløy et relativt høyt seismisitetsnivå med enkeltstående jordskjelv og jordskjelvsvermer. For eksempel, var det i 1978-1979 en sverm med over 10 000 mindre skjelv, der det største hadde en styrke på 3.2.

Den 31. august 1819, var det et stort jordskjelv på Helgeland. Dette jordskjelvet har i ettertid fått anslått en styrke på 5,8, og blir regnet som det største i Norge i historisk tid.