Puster liv i foreningen: - Håper flere ser nytten av å møte opp