- Vi vil at folk skal komme hit tidligere, fordi i de fleste sakene kommer folk for sent til oss. Det har gått så langt i løpet med gjeldsproblemer at de får tvangstrekk i lønn eller ytelser fra NAV, forteller gjeldsrådgiver på NAV Meløy Hans Arne Christiansen.

Venter for lenge

Ved å ta kontakt med NAV tidlig er sjansen større for å finne en god løsning. Det er vanskeligere når inkassokrav går til innkreving.

- Det er ikke sånn at det plutselig blir trekk på lønn. Det går en stund før du får det. Det skal gjennom en del administrative ting før du kommer så langt. Når du får lønnstrekk, kan de fortsette med det i inntil to år. Når noen har fått trekk er det i de fleste tilfeller ikke så mye vi kan gjøre før tvangstrekket er avsluttet, sier gjeldsrådgiveren.

Gjeldssakene Christiansen jobber med er ofte sammensatt. Selv om det har blitt vanskeligere å ta opp forbrukslån eller kredittkort etter Gjeldsregisteret ble opprettet, er det fortsatt mange som tar opp lån de ikke har råd til å betjene.

- Det er økning allerede på de enkle sakene der folk ikke klarer å betale regninger og får trekk. Det begynner sånn. Så tar folk forbrukslån eller kredittkort for å betale, og så baller det på seg og blir verre og verre, forklarer han.

Gjeldsrådgiver Hans Arne Christiansen ønsker at flere tar kontakt med NAV tidlig om gjeld. Foto: Hege Kristin Hagen

Alvorlig

Betalingsproblemer kan få alvorlige konsekvenser, både for økonomien og for hverdagen til de det gjelder.

- Økonomi er så inngående i hverdagen. Utfordringer med økonomi henger over deg hele tiden, det er det som er tyngst for folk, forteller gjeldsrådgiveren.

De økonomiske problemene fører til at noen mister både bolig og bil.

Christiansen forteller at mange stenger problemet ute når det blir for vanskelig for dem, og tør ikke å åpne brev eller sjekke postkassen.

- Det kan få alvorlige konsekvenser. Som for eksempel samlivsbrudd. Det går ut over hele familien, spesielt tøft kan det være når det er barn involvert.

-Det får gjerne psykiske konsekvenser. Folk blir syke både fysisk og psykisk, sier rådgiveren.

Oversikt

Christiansen oppfordrer de som ikke tør å ta kontakt med NAV, til å ta kontakt med kreditorene sine. Da viser de at de ønsker å ta ansvar for gjelden, og det blir enklere å finne en løsning.

De som tar kontakt med NAV kan få hjelp til å få kartlagt sin gjeld, få oversikt over økonomien, ordne budsjett og lage betalingsplaner med kreditorene.

- I mange saker er det så mange kreditorer, at de ikke klarer å holde oversikt, forteller rådgiveren.

Folk kan logge seg inn med BankID hos kreditorene, gjeldsregisteret og inkassoregisteret for å få oversikt. Inkassoregisteret er gratis og tilgjengelig for privatpersoner, men vil etter hvert bli en tjeneste man kun får tilgang til gjennom NAV.

Christensen sier at alle kan få økonomisk veiledning gjennom NAV, men oppfordrer til å ta tak i økonomisituasjonen tidlig.

- Det er mye vi kan gjøre. Vi kan bistå med råd og veiledning til hvordan man kan gå frem for å få oversikt over egen situasjon, og til veien videre med planlegging og kontakt med kreditorer.

Trenger du trenger hjelp med økonomien? Ta kontakt med NAV på ditt lokale kontor via NAV Kontaktsenter på 5555 3333, eller på Gjeldstelefonen 5555 3339.