Fylkesrådet vil at alle elever som ønsker å ta samisk språkfag i Nordland, skal få muligheten til det, uttaler fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide via Nordland Fylkeskommune sine nettsider.

Viktig kulturarv

– Samiske språk er blant våre urfolksspråk, og en viktig del av Norges, og ikke minst Nordlands kulturarv. Derfor mener vi at alle elever i Nordland som ønsker å ta samisk som språkfag bør få muligheten til det, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning, Fredric Persson.

Knut Hamsun vgs går i gang med prøveordningen inneværende år og skal ha spesielt fokus på digitale hjelpemidler, i følge Nordland Fylkeskommune.