Administrator

I mer enn 60 år har Ørnes vært Meløys administrasjonssenter. De fleste, både innenfor og utenfor kommunens grenser, oppfatter stedet som kommunesenteret.

I flere år ble det arbeidet for at Ørnes skulle få status som et livskraftig kommunikasjonsknutepunkt og regionsenter på kysten mellom Bodø og Mo.

Flere sentrale publikumstjenester ble etablert og både næringsliv og befolkning vokste.

I de siste årene kan det se ut som om det er et mål i seg selv å bygge ned tjenestetilbudet. Ørnes har ikke bystatus. Fylket synes å bruke det som argument mot etablering av kjøpesenter.

Om de som nå har utbyggingsplaner lykkes, får vi trolig noen seniorleiligheter på toppen av to – tre forretninger av storkiosk format.

Kommunen bidrar til reduksjon av Ørnes som senter ved å legge ned tre barnehager. Hvilke øvrige kretser i kommunen ville stilltiende akseptere at slike tjenester ble fjernet?

Jeg undres på om det på Ørnes finnes folk av tilsvarende kaliber som i nabokretsen, som vil ta ansvar og starte opp et privat tilbud når ikke det offentlige evner eller makter en slik oppgave? Egnede lokaler bør kunne finnes!

Jeg undres ikke over at våre nabokommuner ikke ville være sammen med oss med Ørnes som kommunesenter, når flertallet av politikerne og en betydelig andel av kommunens befolkning har som mål å bygge ned tjenestetilbudet i kommunesenteret.

Håper at Rådmannen lykkes godt med å forvalte og vedlikeholde kommunens bygninger og eiendommer.

Vi som var med på å utvikle og bygge opp kommunen og som fortsatt klorer oss fast i strandsonens 100- metersbelte, og derved ikke bidrar til økt press på dyrkamarka i storbyen, håper jo at verdiene bevares for etterslekten.

Ved avvikling og salg kan det bli en bra slant, fordelt på en redusert befolkning.

Oddleiv Torsvik