MELØY: Foreldre i Våtvik/Korsnes området har gått sammen og søkt kommunen om midler til innkjøp av enkle lekeapparat til en lekeplass de ønsker å etablere i nærområdet.

Den samlede prisen på lekeapparatene er i overkant av 8000 kroner. Foreldrene ønsker en plass hvor de kan møtes og finne på ting sammen med barna og de ser for seg å ta arbeidet med lekeplassen og montering av lekeapparat selv.