- Fra vi startet opp i 2013 har vi hatt stor etterspørsel fra norske, svenske og amerikanske aktører. En konsesjon på 500Tonn pr år er nok til å vise potensiale for investorer, dvs. et volum som skal genere et overskudd.  Aminor planlegger på sikt å søke om utvidet konsesjon til mellom 2 000-5 000 tonn pr år. Da snakker vi et volum som, sammen med lokal videreforedling/ filetering, kan generere en solid verdiskapning og sysselsetting, forklarer Willy.

Store investeringer

Sist uke kom stortingsrepresentantene Jonny Finstad (H) og Margunn Ebbessen (H) til Halsa for å få en omvisning i anlegget av Willy og styreleder Egil Sørheim. Willy fører oss inn i pumperommet der de nå gjennomfører testkjøring og kontroller av nyinstallasjonen.

- Siden i fjor sommer har vi investert totalt 35 millioner kroner i anlegget. I første omgang har vi utvidet produksjonsavdelingen (påvekstavdelingen) med 900 kvm. Det nye pumpeanlegget er den siste forbedringen vi har gjort, sier han.

Det nye pumpeanlegget gir en gjennomstrømming av vann på 50 kubikk per. minutt.

- De neste 2- 3 årene vil vi bygge ut produksjonslokalene våre med to nye haller på tomta. Derfor trenger vi også mer vann, sier styreleder Egil Sørheim.

Snart slakteklar fisk

Willy og styreleder Sørheim tar oss med inn i produksjonshallen. Snart vil de få på plass ny slaktelinje, og i desember starter slakting av fisk fra 2015- generasjonen. Men foreløpig svømmer 15 – generasjonen fortsatt rundt her- i karene på Aminor.

- Dette er den første generasjonen vi har hatt helt fra befruktning til slakt. Selv om vi har møtt på mange utfordringer underveis, har vi hele veien hatt lav dødelighet fra yngel til slakt, sier Willy.

Fordi de er eneste aktør på markedet, har de hele tiden måttet prøve og feile på egenhånd. Siden fokuset har vært på å optimalisere driften, har de i lengre perioder ikke hatt tid til å jobbe med å få opp vekstpotensialet på fisken. Generasjon 15. hadde etter 36 måneder en snittvekt som lå langt under forventet vekst.

- Nå ser vi imidlertid klar forbedring på årsklassene G 16, G 17 og G 18, forklarer Willy.

Margunn Ebbesen lar seg begeistre over det hun får se.

- Dette er fjerde gangen jeg er her. For hver gang blir jeg stadig mer imponert over utbedringene. Aminor er den eneste som driver med dette i verden, og det sier jo sitt, sier Margun Ebbesen.

Omvisning i produksjonshallen: - Dette er fjerde gangen jeg er her. For hver gang blir jeg stadig mer imponert over utbedringene her, sier Margunn Ebbesen.

Under stadig utvikling

Testing og utprøving av vannmengde, strømhastighet, vannmengde, foringsstrategier og kar-typer har vært viktig underveis. Foret har de importert fra Japan, og det består av en sammenblanding mellom krill og blekksprut. Foret er ulikt sammenligna med andre for, men har vist seg å være en trigger for flekksteinbiten.

- Flekksteinbiten er i likhet med kveite en bunnlevende fisk. For at fiskene skal trives er vi derfor avhengig av tilstrekkelig bunnareal i karene. I følge regelverket kan vi ha 100 kilo fisk per. kvadratmeter. Nå jobber vi med å utvikle kar som skal bli mer arealeffektive, forklarer Willy.

Vekstperioden har blitt kortere i takt med utbedringene på Aminor. - Selv om vi har møtt på mange utfordringer underveis, har vi hele veien hatt lav dødelighet fra yngel til slakt, sier Willy.

Aminor har utvidet virksomheten jevnt og trutt siden oppstarten i 2013.

- Uten god støtte fra 32 lokale og regionale investorer ville det vært umulig. Innovasjon Norge støttet oss også med 15 millioner fra 2017- 2018. Det siste året har vi også fått Steinar Olaissen AS inn på eiersiden, noe som markerer en viktig milepæl for Aminors satsning. Det at en av de virkelig store lakseoppdretterene viser at de har troen på det vi holder på med, har vært svært viktig for oss.

Willy forteller at selskapet regner med å begynne å gå med overskudd i 2022.

- Å starte oppdrett av en ny art er en utfordring, men det er også det som gjør det så gøy. Nå har vi alle forutsetningene for å øke enda mer, sier han.

Aminor:

Etablert januar 2013 av Willy K. Sandaa. Lokalisert i Æsvika i Meløy kommune. Daglig leder er Willy K. Sandaa og styreleder er Egil Sørheim. Aminor AS har en årlig konsesjon på 500 tonn flekksteinbit.