Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men fører ble erklært død på stedet av lege.

- Det var med stor sorg vi fredag kveld mottok melding om Kjetil Hansens brå og uventede bortgang. Våre tanker går først og fremst til hans nærmeste familie, skriver ordfører i Rødøy Inger Monsen og kommunedirektør Einar Arild Hauge på Rødøy kommunes hjemmesider.

Kommunens psykososiale kriseteam ble aktivert fredag kveld, for å ivareta de nærmeste pårørende og redningspersonell som har vært direkte involvert i hendelsen.

- Vi er en liten kommune, og når en slik ulykke inntreffer kommer det veldig nært innpå oss alle. De aller fleste i Rødøy kjente Kjetil. Han har jobbet som teknisk sjef i kommunen vår i nærmere 25 år. Kjetil var synlig i Rødøysamfunnet, og ofte å treffe i oppdrag rundt om i kommunen. Kjetil hadde enorm kunnskap om kommunen og våre lokale forhold. Han var faglig svært dyktig, og fylte mange funksjoner. Kjetil har stått helt sentralt i mange viktige utviklingsprosjekter i Rødøy. For kommunen blir det et stort savn.