Jelstad Gård er endelig godkjent som "Inn på tunet-gård"