Svein-Jarle Ludvigsen

Til Nordland Fylkeskommune og Gildeskål Kommune

Opprop fra Arnøyene om ruteendringer!

· Hvorfor prioriteres det hurtigbåt mellom Bodø og fastland, når øyene ikke får løst minimumsbehov med ruteproduksjon?

· Hvorfor gjøres endringer uten at behovene folk på øyene har, blir tatt hensyn til?

· Hvorfor blir ruteendringene gjort med så ekstremt korte tidsfrister, -og uten mulighet for beboere og bedrifter på øyene til å uttale seg?

· Når nye ruter skal legges er det ingen som spør oss som bruker båtene om hva vi trenger og hva som er problemet. Hvorfor?

I dag innføres nye båtruter i Gildeskål. Dette blir presentert som en gladnyhet og feires med kakefest av politikere på Inndyr og i Fylkeskommunen. På Arnøyene oppleves dette som en katastrofe og minner om et ledd i en styrt avvikling.

Det nye rutetilbudet er et alvorlig tilbakeskritt og viser at de som har satt sammen tabellen ikke forstår at folk som bor på en øy, trenger båter mer enn de som bor på fastland.

Vi har ikke vei og trenger båtruter som er tilpasset dagens levesett og behov!

Arnøysamfunnet er i vekst, i motsetning til mange andre sammenlignbare øysamfunn som har negativ trend. Det investeres nært opp mot en halv milliard på Arnøyene akkurat nå. Dette vil gi en økning i antall arbeidsplasser på ca 50% på Lakseslakteriet.

I denne sammenheng trenger vi at samfunnet støtter opp om investeringene og veksten i form av infrastruktur. Det som nå skjer, er det motsatte. Lokale politikere og Fylkeskommune jobber mot utviklingen.

· Vi krever å bli hørt av både Fylkeskommune og Gildeskål Kommune.

· Vi krever å få tilrettelagt en ruteproduksjon slik at vi kan reise til Bodø på ettermiddag og tilbake om kvelden med kortest mulig reisetid slik at det faktisk er tid til å utrette noe i Bodø.

· Vi krever at det blir mulig å reise fra Bodø til Arnøya på dagstur med kortest mulig reisetid.

· Vi krever at dagens rutetilbud blir tatt opp til ny evaluering umiddelbart slik at det faktisk kan brukes av de som bor på øyene.

Vi krever også et minimum av forutsigbarhet slik at livet og utviklingen på øyene kan planlegges som ellers i samfunnet. I tillegg til dette er det nå sending av post bare noen få dager i uken. Hva fremtiden vil bringe med ekspeditørløst anløp vet vi enda ikke, men vi vet at det kommer til å bli mange kanselleringer og forbehold om anløp på Sørarnøy.

En av de største utfordringene for å beholde innbyggere og for å rekruttere nye innbyggere og kvalifiserte arbeidsfolk er å skape og beholde et godt bomiljø. Et godt bomiljø inneholder også en mulighet for å kunne dra inn til Bodø for handling etter arbeidstid eller sende barna på idretts og kulturtilbud i Bodø.

Bedriftene og innbyggerne på øyene har også behov for at det skal være fornuftig reisetid også fra Bodø til Sørarnøy for servicefolk etc. Slik det er nå går det nesten 4 timer reise for en dagstur til Arnøyene.

Til informasjon så har Lakseslakteriet fått en ekstra kostnad i utbyggingsbudsjettet på kr 500.000 som følge av lengre reisetid i den nye rutetabellen.

Vi håper dere tar dere tid til å tenke over hva dere gjør med vårt samfunn når dere lager en rutetabell som legger opp til seigpining av vårt lille samfunn. Faktisk er Arnøy-samfunnet et av de mest bærekraftige småsamfunnene i regionen.

Sørarnøy 1.09.2020

Arnøyene Lokalutvalg

_____________________

v/ Svein Jarle Ludvigsen – med støtte fra hele Arnøyenes befolkning.

Fest og protest