‘Meløy -tett på-‘ er slagordet som skal fortelle at i Meløy er du tett på det aller meste, både natur, hverdagsliv, bygder, kultur- og fritidsopplevelser og næringsliv. Både slagord og idéer til videre arbeid ble lansert under et ‘Kick off’-møte i forrige uke.

Godt utgangspunkt - Nå har vi fått et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, som skal bidra til at kommunen klarer målet om 6500 innbyggere, sier Liv Toril Pettersen i Meløy Næringsforum.

Hun er prosjektleder for bolystprosjektet som er et samarbeid mellom kommune, næringsliv og grendelagene.

- Vi skal jobbe videre med etablering av nettstedet meløy.no, vi skal være på facebook og instagram,  og lage film som skal brukes i profilering av kommunen vår. I tillegg skal vi aktivt jobbe for å få synliggjort de kvalitetene som kommunen har, både overfor nåværende og potensielle innbyggere, sier hun.

- Stolthet kommer innenfra Logo og slagord er utarbeidet av Jofrid Bergslid i design og kommunikasjonsbyrået Riktig Spor. Hun har blant annet også jobbet fram ‘Bodø i vinden’-konseptet, som har gitt Bodø vind i seilene de siste årene.

- Det er viktig at man bruker tid på et slikt profileringsarbeid, og først må man gjøre jobben med egne innbyggere. Stolthet kommer innenfra, sa hun under ‘kick-off’-møtet.

Hun fortalte videre om det grundige arbeidet som er gjort, for å finne fram til logopakke og slagord for prosjektet.

- Bokstaver og symboler er satt sammen av avrundete byggeklosser, som representerer mangfoldet i kommunen. ‘Tett på’ er inntrykket man har av sammenhengen mellom natur og folk som bor her, fortalte hun.

Hjemmeside og film Den nye hjemmesiden meløy.no skal lanseres i løpet av vinteren, men allerede nå har prosjektet flere ting på gang.

- Vi har allerede en tilflytterpakke på plass. Den sendes ut av Meløy kommune til alle nye innbyggere, og inneholder velkomstbrev fra ordføreren, informasjon om fritidstilbud og tilflytterkontor, rabatter på butikker og aktiviteter og gratis abonnement på Framtia, forteller Liv Toril.

Nå skal det jobbes videre med kommunen i forhold til utleieboliger og tilrettelegging av attraktive tomter, i tillegg til at det skal lages en film.

- Film er et godt medium, som kan vise bredden av det kommunen har å by på. Den skal ligge tilgjengelig på nettisden, og kan brukes i mange ulike sammenhenger, sier hun.