Stor etterspørsel

Økt etterspørsel etter forskningsforsøk er grunnen til at Gifas nå investerer 5 millioner kroner fra egen lomme.

- Vi kunne nok utvidet enda mer, ut fra alle forespørslene vi får, men velger å være nøkterne og vokse trinnvis. Kvalitet er det viktigste, den går alltid foran kvantitet, sier styreleder i Gifas, Morten Lorentsen.

Med totalt 128 forskningsmerder blir Gifas nå landets største private forskningsstasjon. Og med økt kapasitet, ønskes også nye ansatte velkommen.  Nylig ble to personer tilsatt, og i løpet av 2018 kan tallet på ansatte passere 40, opplyser Lorentsen.

Arbeidende styreleder i Gifas, Morten Lorentzen. Foto: Designia.

Arbeidende styreleder i Gifas, Morten Lorentzen. Foto: Designia.

Fagkompetanse

Flere ansatte er godt nytt for Gildeskål kommune, som har som målsetting å øke innbyggertallet.

- Vi vil ha behov for både røktere og universitetsstillinger på master- og doktorgradsnivå, sier styrelederen, som ikke tror det vil by på problemer å skaffe fagkompetansen han trenger.

Mye av rekrutteringen til Gifas har skjedd gjennom Meløy videregående.

- Vi har over år tatt inn mange lærlinger, og for tiden har vi fem stykker, sier han fornøyd.

Fôr og fiskehelse

I ei pressemelding opplyser Gifas at især fôrforsøk står sentralt i stasjonens forskingsarbeid. Det forskes på fôrsammensetning- og fôrsykluser for finne ut hvor ofte fisken bør mates for å sikre best tilvekst. Forsøk gjøres også for å kartlegge hvordan laksen kan vokse seg slakteklar på kortest mulig tid. Ved å sikre sistnevnte, minskes også luseplagene, noe som har betydning for fiskehelsa.

- Kvalitet i gjennomføringen av forskningsforsøkene våre er en av hovedårsakene til at Gifas blir foretrukket og får mange oppdrag, tror Lorentzen.

Det fins konkurranse i markedet, blant annet gjennom LetSea AS på Dønna. Forskningsforsøkene Gifas gjennomfører, har både lengre og kortere varighet. Marine Harvest vil bli største kunde etter utvidelsen.

  • Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon som gjennomfører små- og fullskala forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger.

  • Selskapet har siden 2013 doblet omsetningen og bokførte i 2016 inntekter på 326,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 157,3 millioner kroner.

  • Ved årsskiftet har Gifas 38 ansatte fordelt på sine tre lokaliteter i Gildeskål og Bodø. 30 ansatte har sin jobb på anlegget i Gildeskål.