- Det betyr mye å kunne opprettholde aktivitet på et historisk sted som dette, sier Geir Tidemann.

1. september i fjor overtok han driften av godsekspedisjonen på Grønøy.

Det var firmaet Kr- Eiendom AS som kjøpte området og byggene etter Fredrik Meyer for omlag ti år siden. Etter omfattende renovering av både bygg og kaianlegget, er nå «innmaten» leid ut til Tidemann, som har luftige planer.

- Jeg vil utvikle handelsstedet som et viktig knutepunkt, og gi det flere bein å stå på. For dét mener jeg nesten er et samfunnsansvar, sier han. Aktivitet

Nå vil Geir bruke sin erfaring og sitt nettverk til å bygge opp en sterk ekspedisjon og et system som kan leve med svingninger i markedet.

- Mange tenker nok ikke på hvor viktig nettopp Grønøy er som anløpssted. Kanskje aller mest for folket i Søndre Meløy, som enkelt kan reise i begge retninger og få levert gods. Men også fordi stedet ligger nesten midt i skipsleia, med alle muligheten det gir, også for lokalt næringsliv.

For å styrke virksomheten og skape en trygg økonomi, trengs imidlertid aktivitet og flere kontrakter.

- Ekspedisjonen må øke på «basic ‘en» ved å selge lagring, det er mitt fokus fremover nå, sier Geir.

Siden han overtok ekspedisjonen har aktiviteten over kai økt med mellom 30 og 40 prosent. Trusler og muligheter

Han har brukt mye tid på å sette seg inn i forutsetningene og hva som påvirker stedet, Geir. Og tror økningen kan tilskrives at ekspedisjonen har stort fokus på å serve nærområdet, og gå aktivt inn i det.

- Trusler og muligheter, vi må alltid ha begge i bakhodet. Og jeg tror virkelig på mulighetene dersom lokalsamfunn og næringsliv ønsker å bruke oss, både ekspedisjonen og det som på sikt kan etableres i resten av bygget! smiler Geir.

«Resten», er foruten det 330 kvadratmeter store lageret, kontor og venterom med WC. Sistnevnte står åpent stort sett hele året, og blir overraskende godt tatt vare på.

- Det er blitt et tillitsforhold mellom oss og de reisende, smiler kollega Alf Handeland.

I full gang med å sjekke neste anløp via dataskjermen.

Nøktern

Lageret er stort på kystnivå, og gir mange muligheter.

- Vi lagret 400 tonn for Ewos i fjor. Pallefabrikken er også en betydelig kunde, «skrøypet» derifra reproduserte vi i fjor, og solgt tilbake til markedet som opptenningsved, forteller Geir.

Målet er å passere ei omsetning på 2 millioner kroner i 2018.

- Er det lønnsomt å drive denne businessen?

- Innenfor transportbransjen er ikke noe veldig lukrativt. Man må være offensiv, nøktern og smart for å lykkes. Ja, kapitalisere rett, sier Geir.

Et stort nettverk er visstnok heller ikke å forakte.

- Det viktigste er alltid å ikke bruke mere penger enn man har!

Det lyder veldig bestemt. Etter «et helt liv» i bransjen, med oppturer og nedturer, vet han trolig hva han snakker om.

Optimist: - Jeg ser på det som et samfunnsansvar å utvikle dette historiske stedet videre, sier Geir Tidemann. I fjor høst overtok han driften av ekspedisjonen på Grønøy. Foto: Anne Mette Meidelsen

Optimist: - Jeg ser på det som et samfunnsansvar å utvikle dette historiske stedet videre, sier Geir Tidemann. I fjor høst overtok han driften av ekspedisjonen på Grønøy. Foto: Anne Mette Meidelsen

Har planer

-  Jeg har planer, og er i dialog med flere interessenter, svarer Geir på spørsmålet om hvordan han konkret vil utvikle stedet videre.

Mer får Framtia-journalisten ikke vite akkurat nå.

I dag leier Geir deler av bygningsmassen, men ser et stort potensiale i hele det forhenværende handelsstedet. Kaiområdet er funksjonelt og godt egnet til å ta imot båter av alle størrelser.

360 dager med produksjon, 7 dager i uka, fordrer smidighet og fleksibilitet hos de ansatte.

- Deltidsstillinger plasser ikke for alle, men denne virksomheten er perfekt å kombinere med annen jobb. Og øker vi på volum, vil også stillingsbrøkene gå opp!

Det virker å være et gjensidig avhengighetsforhold mellom ekspedisjonen og folket i området. Om aktiviteten øker ytterligere, vil det bli en vinn-vinn situasjon. Og dersom det motsatte skulle skje, er det positivt å ha flere ben å stå på!

Trenger ekspedisjonen: Alf Handeland er en av de ansatte som betjener ekspedisjonen på Grønøy. - Lokalbefolkningen trenger dette stedet, og er flinke til å bruke oss, forteller han til Framtia. Foto: Anne Mette Meidelsen

Trenger ekspedisjonen: Alf Handeland er en av de ansatte som betjener ekspedisjonen på Grønøy. - Lokalbefolkningen trenger dette stedet, og er flinke til å bruke oss, forteller han til Framtia. Foto: Anne Mette Meidelsen