Tirsdag 4. april deltar konfirmantene i årets fasteaksjon. Etter kl 17.00 ringer de på dørklokkene rundt i hele kommunen.

Fordi årets kull bare består av 14 konfirmanter, håper diakon Beate Amundsen at mange frivillige melder seg. Da kan alle husstander få anledning til å putte på bøssene, eller yte sitt bidrag via Vipps

- Voksne som kan kjøre rundt med konfirmanter vil også være kjærkommen hjelp, sier hun.

2017 markerer ulike jubileum. Kirkens Nødhjelp feirer 70 år. Første fasteaksjon fant sted for 50 år siden. Konfirmantene har samlet inn penger i 30 år.

- I løpet av disse årene er det samlet inn 275000 kroner, bare i Gildeskål. Det er nok penger til å gi 1368 mennesker reint vann hele livet.

Beate forteller at årets tema er – Ja, vi elsker dette vannet - Rent vann tar vi som en selvfølge i Norge, men slik er det ikke overalt.

- Kirkens nødhjelps hovedområde er Tanzania i Afrika. Det er naturlig at de innsamlede pengene blir brukt til boring etter vann i landsbyer i dette landet.

Både Alida og Simon har vært med på innsamling før. De håper å bli hyggelig mottatt også denne gangen.