Meløy SV

Vi må få til en god forvaltning som ivaretar både etablerte og nye næringer og som heller ikke går på akkord med natur og artsmangfold.

SV tar debatten

Meløy kommune har i alle år vært positive til etablering av ny industri, både på land og i sjø. Det har gitt oss gode arbeidsplasser og tilført kommunen positive ringvirkninger og fremoverlent teknologi, blant annet på miljø. Vi skal heie frem alle næringer som aktivt jobber for miljørettet arbeid. Meløy SV har tidligere vært tydelige på at vi er kommet til et punkt hvor vi også må spille bedre på lag med natur og artsmangfold. I tillegg ser vi at vi må ta debatten om oppdrettsnæringa skal ha fortrinnsrett over annen næring.

Høres ikke

Interessene fra oppdrettsnæringa er sterke. Det mangler ikke på ressurser med konsulenter og advokater som arbeider for deres sak. Det er et kappløp mellom de ulike selskapene om å være først ute og sikre seg sjøareal. Hensyn til annen næring, friluftsliv og biomangfold har vist seg å være svært begrenset.

Torskeoppdrett nær gytefelt i Skarsfjorden, plassering av oppdrettsflåte i Bolga Fiskerihavn og  nye oppdrettslokaliteter ved Sandøyan og Gåsvær -like i nærheten av viktige fiske-/rekefelt- er noen eksempler på saker fiskere i Meløy har protestert mot. Fiskerne har ikke fått nevneverdig støtte fra kommunens lokalpolitikere.

Fiskere i Meløy har nylig, via Nordland Fylkes Fiskarlag, uttrykt bekymring over at det nå begynner å bli kort mellom oppdrettsanleggene, og at det er etablert eller søkt om oppdrettsanlegg tett opp mot de fleste drivverdige rekefeltene og oppvekst-, beite- og leveområder for fisk.

Et paradoks

Det er et paradoks at politikerne vender det døve øret til fiskernes protester mot forhold som kan ødelegge fiskefelt og adkomst i fiskerihavner. Samtidig støtter Meløy kommune  opprettholdelse og etablering av fiskerimottak på Bolga og Reipå. I sommer ble også «Ungdomsfiskeordningen» introdusert. Dette er et rekrutteringsprosjekt som har som formål å  gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringa.

Det finnes grenser – både over og under vann.

Der det oppstår interessekonflikter mellom tradisjonelt fiskeri og havbruk vil Meløy SV ivareta kystfiskerne og fiskerinæringa. Meløy SV ønsker å være tydelig på at oppdrettsnæringa er viktig for kommunen og skaper gode arbeidsplasser for våre innbyggere. Nyetableringer må derimot ikke skje der de kommer i konflikt andre næringer og naturverdier. Det bør nevnes at viltlevende torsk, sei, hyse, kveite, uer m.fl. er lett tilgjengelig og er kortreist mat fra sjø til bord.Den maten er absolutt verdt å beskytte!

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.