Arild Kjerpeseth

For de reisende er det svært krevende å måtte stå ute i all slags vær og vente på transport.

Manglende tilgang på toalett er også svært utfordrende for de reisende.

Mitt spørsmål er:

Hva kan Meløy kommune gjøre for at reisende kan få et tilbud om et universelt tilpasset venterom med WC?

Meløy står i fare for å havne på Robek. - Ta grep nå!

Foreslår å avvikle ned Meløy utvikling