Åshild H. Ursin

 Det ble planlagt og tegnet og optimismen rådde - noen få år. Men motforestillingene og hindringene stod i kø, og til slutt ble det nesten umulig å tenke seg en løsning.

Ja egentlig skulle skolen heller ikke vært der, for den lå på en så trafikkfarlig bakketopp at barna risikerte liv og lemmer, da de måtte krysse veien akkurat på toppen av bakken. Og trafikken  var ei hellig ku. Den kunne ikke flyttes eller hindres. Den måtte fram, og dyrkbar mark kunne ikke anvendes.

Hus og hager lå midt i  veien for sikring av myke trafikanter.  Og årene gikk. Nye generasjoner vokste opp og håpet om hallen ble mindre. Det skjedde gradvis etter hvert som potensielle  brukere ble gamle og behovet for hall for dem ikke lenger var påtrengende. Når da mange av de unge reiste bort og forlot hjembygda for godt, virket det som hele tanken hadde vært absurd.

Og motforestillingene var reelle nok. Så de som var imot, og de fantes jo, hadde ganske gode kort på hånden. Nå vet jeg at det allerede den gangen var snakk om at hallen burde bygges i Bjærangen, noe som folk flest tok som et harselas over hele prosjektet. Nå vil jeg som innfjording og  ellers uhildet, for lengst utgått på dato og fullstendig uten interesse for foretagendet; både hva meg selv angår og mine etterkommere, ta bladet fra munnen og si min hjertens mening også om bygdestriden Halsa-Enga, som fra dag en har vært en latterlig bevegelse.

Den har hindret utvikling på begge steder og tiden er overmoden til å begrave og bygge mausoleum over. Og grunnsteinen bør legges under en gigantisk og flott idrettshall, nettopp i Bjærangen.

Ti grunner for idrettshall i Bjærangen

1. Der er plass.

2.Skal det bygges en hall, må den dekke flest mulig brukerbehov. Og området er stort. Det omfatter ikke bare Enga-Halsa, men også Holandsfjord, Ågskardet, Åmøy Vassdal.

3. Den må ha kapasitet til å ivareta andre kulturformål, ikke bare idrett.

4. Bjærangen har et ypperlig skiterreng, og snøen ligger lenge. Har stort utviklingspotensiale. Snart får de også lysløype.

5. Uanede muligheter for klatremiljø

6. Ypperlig som utgangspunkt for toppturer og lange fjellturer /Sabotørruta)

7. Elvepadling/dykking

8. Tradisjon for skøytesport på tilfrosset fjord. Kanskje kan det bli ishall.

9. Velegnet terreng for orientering.

10. Alle nevnte aktiviteter ligger naturlig til rette. Det trengs ikke asfalterte områder med  kunstig tilrettelagte aktiviteter eller store fotballbaner. Alt kan gjøres i pakt med naturen.

Merking av løyper og no-go soner der det er rasfare.

Ikke penger til dette?  Bare sett i gang og grav. Det er en velbrukt metode i andre deler av kommunen.

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.