Anette Amalie Åbodsvik Bang

Ungdommen trenger en sterk stemme på fylkestinget, og jeg har tenkt til å være denne stemmen. Jeg kan representere våre yngste velgere og ikke minst en fremtidsviktig gruppe i Nordland. Ikke bare skal skolestrukturen diskuteres, men også psykisk helse, miljø og kultur. Jeg vil jobbe for å gjøre hverdagen til oss ungdom lettere. Ikke bare på skolen, men også på fritiden.

Jeg stiller til valg fordi jeg vet at vi trenger unge folk inn i politikken, og ikke minst på fylkestinget. Det er viktig med nærhet, både i oppveksten og når man flytter hjemmefra. Som Senterungdom har jeg nærhet og omsorg i ryggmargen. Senterpartiet og Senterungdommen er den tydeligste stemmen for gode tjenester nært folk, og dermed ble valget enkelt.

La denne fylkestingsperioden være en tid der vi tørr å tenke nytt. Tenk på ungdommen og vårt beste. Et løft i kulturlivet og et trygt og godt samfunn for alle. Ungdommen trenger tillit. Stem unge kandidater ved fylkestingsvalget, og gi dem muligheten til å påvirke sin egen hverdag.

Godt valg!

10. kandidat Nordland Senterparti

Anette Amalie Åbodsvik Bang