- Kommunen har fått økning i rammetilskudd til helsesøstertjenesten, men dette har ikke blitt prioritert.

Tilgjengelig en dag i uka -De siste årene har vi hatt større pågang i helsesøstertjenesten i skolen enn vi har hatt tidligere. Det er særlig en utfordring at mange unge sliter psykisk med depresjon og spiseforstyrrelser, sier Sonja.

Glomfjord videregående skole er den største videregående skolen i Meløy med 130 elever. På Ørnes er det 90 elever. Begge skolene har helsesøster tilgjengelig bare en dag i uka. I dag er det totalt 5, 5 stillinger i helsesøstertjenesten i Meløy.

Bra nok Helse- og omsorgssjef, Stein Laastad, mener det er nok helsesøstre i kommunen.

- Staten har gitt økte rammetilskudd til helsesøstertjenesten og sagt at den skal prioriteres, og det har vi allerede gjort. Meløy har flere helsesøstre enn de fleste andre kommuner på samme størrelse, så jeg vil si at helsesøstertjenesten her er veldig bra.

- Hva kan da være grunnen til at elevene ved Glomfjord videregående skole sier at det er for dårlig helsesøstertjeneste der?

- Vi må gå inn og se på strukturen i tjenesten for å effektivisere mer. Vi bor i en kommune der skolene ligger spredt. De som jobber i tjenesten bruker mye av arbeidstida si på reising. I stedet for å vaksinere elevene på hver enkelt skole, kan man for eksempel frigjøre tid ved å vaksinere alle elevene på en plass, sier helse- og omsorgssjefen.

For dårlig mener Sonja Sonja Edvardsen mener det er vanskelig å sammenligne Meløy med andre kommuner.

- Den ene stillinga på heltid er i flyktningetjenesten i kommunen, og er ikke retta inn mot barn og unge. Da har vi bare 4, 5 stillinger igjen, sier hun.

Hun peker også på at helsesøstertjenesten i kommunen har fullt ansvar for vaksinering av voksne.

- Det er det ikke alle kommuner som har. Mange kommuner har eget vaksinasjonskontor som tar seg av den jobben. I tillegg har vi mange skoler og må dra mye rundt fra skole til skole. Derfor er det ikke rart at mange elever opplever at vi er for lite tilstede.

Større behov I dag finnes det ikke andre tilbud enn helsesøstertjenesten dersom elever trenger noen å snakke med på skolen. – Flere og flere elever henvender seg til helsesøster på grunn av psykiske problemer, sier Sonja. Stillingen som barne- og ungdomspsykolog i kommunen har stått ledig siden nyttår. Kommunen har enda ikke klart å få stillingen besatt. Avslag etter avslag Silje Gundersen (17) sitter i elevrådet ved skolen, mens Tiril Sivertsen (18) er med i Meløy ungdomsråd. For begge rådene har bedre skolehelsetjeneste vært noe de har jobbet for lenge.

- Elevene har klaget på dette i mange år, men det har dessverre ikke blitt tatt ordentlig tak i. Ungdomsrådet har tatt saken opp med politikerne, og fått avslag på grunn av manglende kapasitet. Vi mener de har nok kapasitet, i og med at kommunen har fått mer og mer penger fra staten de siste årene for å forbedre helsetjenesten, sier Silje.

Tiril er enig.

- Denne saken har vært oppe i ungdomsrådet hvert eneste år. Vi kommer ikke til å gi oss. Tilbudet i skolehelsetjenesten er for dårlig i dag. Nå skal vi fortsette å pushe på til politikerne faktisk gjør noe, sier hun. Må styrke tjenesten Sonja Edvardsen har troen på at det å samhandle ressurser kan være veien å gå.

: - Dersom unge etterspør bedre skolehelsetjeneste, så støtter jeg det, sier Sonja Edvardsen, leder for helsesøstertjenesten. Arkivfoto

- Helsesøstertjenesten er en lovpålagt tjeneste og vi må oppfylle en del lovpålagte rutineoppgaver hvert år. Jeg ønsker å styrke helsesøstertjenesten, for i dag klarer vi ikke å oppfylle alle oppgaver vi skal. I tillegg mener jeg kommunen også burde gi et annet tilbud til elever som sliter psykisk for å avlaste helsesøstertjenesten, som barne- og ungdomspsykolog og psykiatriske sykepleiere ute i skolen.

Tenke alternativt I vår fikk Tiril Sivertsen og de andre i Meløy ungdomsråd besøk av helserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen og Sonja Edvardsen. Der fikk de unge lov til å diskutere hva de syntes om skolehelsetjenesten.

- Problemet i dag er at helsesøstrene har alt for mye å gjøre. I dag har helsesøstra lang kø, og det er ingen mulighet for å få drop- in time. Skolehelsetjenesten bør suppleres med psykiatriske sykepleiere eller ungdomspsykolog. Da får helsesøstrene også mer tid til vaksinering og andre oppgaver som skal gjøres, sier Tiril.

- Meløy har flere helsesøstre enn de fleste andre kommuner på samme størrelse, så jeg vil si at helsesøstertjenesten her er veldig bra, sier Stein Laastad, helse – og omsorgssjef i Meløy kommune.

Opp til politikerne Stein Laastad er enig i at løsningen kan være å tenke mer kreativt.  - I Bodø kommune har de gode resultater med å ha psykiatriske sykepleiere ute i skolene som kan supplere helsesøstertjenesten, sier han.Sonja håper tilbudet bedres.

- Dersom unge etterspør bedre skolehelsetjeneste, så støtter jeg det. Nå er budsjettforhandlingene i gang for 2019.  Jeg håper at politikerne jobber for å få flere ressurser inn, avslutter hun.