De hvite «plastbrikkene» som er funnet i strandsonen flere steder i Meløy kan være lekket ut fra en betongkum hos Nordland Akva på Åmøy.

I en henvendelse til Framtia skriver daglig leder Per Jørgen Haugan at Nordland Akva benytter denne typen biolegemer i en av sine produksjonsavdelinger. Det er oppdaget en lekkasje rundt ei rist i den ene biofilterkummen, som nå er tettet. I mailen skriver han:

«Nordland Akva ser meget alvorlig på dette, og vi vil derfor engasjere foreninger, lag og enkeltpersoner til plukkeaksjoner på de stedene som det er gjort funn av plastlegemer. Vi oppfordrer derfor alle som er på tur i fjæra på Engavågen, Grønøy, Bolga og Meløy om å melde fra om funn til oss».

Driftsleder hos Nordland Akva, Ann-Kristin Skaugvold, hadde da Framtia kontaktet henne ikke oversikt over omfanget av plastbrikker som kan ha forsvunnet fra betongkummen.

-Vi er innstilt på plukkeaksjoner for å rydde opp i dette, men så langt har vi ikke alle detaljer omkring dette på plass.