145 gjenstår for å nå målet om 400 nye arbeidsplasser innen utgangen av omstillingsperioden i Meløy.

- Men da er det definitivt slutt, da må vi stå på egne bein, sier leder for Meløy Utvikling, Stine Estensen.

Hun redegjorde kort for omstillingsarbeidets siste fase i kommunestyrets julemøte. Nylig fikk Meløy tillatelse fra fylkeskommunen til å fortsette omstillingsprogrammet ut neste kalenderår, og handlingsplanen for den siste fasen ble vedtatt 1. desember.

- Nå må vi ta vare på kompetansen og resultatene våre, og lære oss å bruke det ordinære støtteapparatet i det videre næringsarbeidet. To målområder er utpekt for satsingen i 2018, og de 13,9 millionene som gjenstår i omstillingspotten skal i all hovedsak legge grunnlag for nyetableringer og styrke allerede etablerte bedrifter og virksomheter. Hovedmålet er nye arbeidsplasser, vi jobber konkret og har cirka 25 navngitte industriprosjekter på lista, fortalte hun.

- Vi må følge med robustheten til Meløy. Hjørnesteinsbedrifter må ikke bety alt, og vi må være mindre bransjeavhengig enn før. Arbeidet med den strategiske næringsplanen er påbegynt, og vi må sikre at det vi allerede har lært, kommer med der.