Tirsdag meldte Kulingen om at det hadde gått et lite ras øst for tunnel 1 på Fjellveien.

Etter planen skulle Statkraft starte arbeidet med å gruse asfaltkanter langs veien torsdag og fredag denne uka, og Statkraft oppfordret til lite trafikk på strekninga i arbeidsperioden.

Men arbeidet er nå planlagt utsatt til mandag og tirsdag neste uke.

Statkraft oppfordrer folk til å begrense trafikken på strekninga mens arbeidet pågår.

Men veien vil ikke bli fysisk stengt, selv om det kan bli en konsekvens med for stor trafikk.