– Vi forventer at mange vil levere den siste uken frem mot fristen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Gjengedal advarer spesielt en gruppe næringsdrivende mot å gjøre en vanlig feil når det gjelder innlevering:

– Alle som har mottatt skattemeldingen for næringsdrivende må levere elektronisk innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer, ikke har hatt noen aktivitet i året som gikk eller om du har lagt ned virksomheten din, forteller Gjengedal.

Ny skattemelding for svært mange

Alle med enkeltpersonforetak fikk en ny skattemelding i 2022, og kunne selv velge om de skulle bruke den nye løsningen. I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, er alle skjemaer fjernet og erstattet med temaområder. I år må alle som driver et enkeltpersonforetak levere den nye skattemeldingen, for inntektsåret 2022.

- Den nye skattemeldingen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger, forteller Marta Johanne Gjengedal.

Regnskapsførere og revisorer kan få utsettelse

Regnskapsførere, revisorer og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter.

Denne gruppen kan i utgangspunktet søke om utsettelse for inntil 10 prosent av klientmassen. Skatteetaten har etter innspill fra bransjen kommet frem til at det i år, med innføring av nye løsninger i stor skala, er hensiktsmessig at regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har behov for utsatt frist, kan søke om dette for alle sine klienter.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.

Veiledning på skatteetaten.no

På skatteetaten.no finner du mye informasjon og nyttige verktøy. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du få veiledning på chat, telefon, eller på Skatteetatens Facebook-side, Skatten min bedrift. Der kan du få svar på spørsmål om skattemeldingen din, se hva andre lurer på og finne gode råd.

Skatteetaten har laget en podkast og enkle veiledningsvideoer om hvordan du leverer skattemeldingen for næringsdrivende. De finner du på skatteetaten.no/skattemeldingbedrift