Almar Bergli

Kryptovaluta er jo kryptiske penger som ligger ute i skyen, eller som kanskje ikke ligger der. Mange kan ha nytte av at det finnes slike økonomiske mørkerom uten innsyn og kontroll. Kanskje noen i Nordland også kan bli med på lasset.

De skal bruke litt strøm. Grønn Nordnorsk vannkraft. 30 MW som de bruker i dag er litt for lite så de må kanskje ha 60 MW.

Hvor mye er egentlig 60 Megawatt? Enkel hoderegning viser at 60 MW belastning gir et årsforbruk på over 525 GWh. 525 millioner kilovatt timer.

Det tilsvarer en fjerdedel av produksjonen fra det største kraftverket i Nord-Norge.  Svartisen kraftverk produserer 2195,5 GWh i et normalår ifølge Statkraft.

Det nest største kraftverket i Meløy, Lysvatn kraftverk i Spildra, blir bare en liten fjert i denne sammenhengen. For å nå 525 GWh må det til produksjon fra 20 Lysvatn kraftverk.

Til sivil forsyning vil 525 millioner kilowatt timer gi nok strøm i heimen til 72 000 nordlendinger.

Det virker veldig rart og skremmende at norske myndigheter tillater at det brukes slike enorme mengder vannkraft på virksomhet som ikke har noen som helst nytteverdi.  I tillegg gis det redusert elavgift fordi det brukes store mengder kraft. Forstå det den som kan.

Normal norsk jndustri som er den grønneste industrien i verden vil være truet om store mengder kraft tildeles slike unyttige virksomheter. I disse tider med energikrise og klimakrise er det rart at den beste ressursen vi har skal bli brukt til tull og tøys. Norge burde følge andre land som legger ned totalforbud mot kryptovaluta.