Meløy kommune

Med inntektene fra årets TV-aksjon vil Leger Uten Grenser jobbe for å gi vaksiner, livreddende medisiner og gratis legebehandling. Her kan du lese mer om årets TV aksjon.

Digital aksjon i MeløyI Meløy vil aksjonen også i år være digital, og det blir ikke gjennomført dør-til-dør aksjon som for noen år siden.

- Også i år tenker vi nytt for å mobilisere til innsamling og oppfordrer blant annet alle grendelagene i Meløy til å registrere seg med digitale bøsser, sier leder for den lokale aksjonskomiteen, Mette Bjørnvik.

Hver digital bøsse har sin egen unike nettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten. Registrering for å bli digital bøssebærer gjør du imidlertid på www.blimed.no.

Opprett digital bøsseAllerede nå er det mulig for grendelagene å opprette sin digitale bøsse, forteller Bjørnvik, men innsamlingen begynner først i oktober.

En oversikt over de digitale bøssene i Meløy finner du her. Det kommer også til å bli sendt en SMS til alle innbyggerne i Meløy med link til de digitale bøssene i Meløy.

For å mobilisere til innsamling ønsker aksjonskomiteen å utfordre bedriftene i Meløy til å bli med på en giverstafett. Beløpet bestemmer bedriften selv.

Gjennom lenken giverstafett kan bedriftene gi sin gave til aksjonen, og samtidig utfordre andre bedrifter og organisasjoner til å gjøre det samme.

- Vi håper på stort engasjement også i år, avslutter aksjonsleder i Meløy Mette Bjørnvik.

Kommunekomiteen i Meløy består av Marte Barvik, Jim Helge Andersen, Randi Myrvang Næss og Mette Bjørnvik.

Meløy på fagbrevtoppen i Norge: – Et av våre fortrinn