Prestegårdens misjonsforening har eksistert i snart 150 år, men dagens prestekone tenker trolig litt annerledes enn pionerene i foreningen gjorde.

Dette kom fram etter en meget vellykket samling i stuene på prestegården 7. mars. De mange frammøtte kunne glede seg over historiske tilbakeblikk ved Irene Andreassen, Oscar Berg og Walther Pedersen. Jan Helland og Cicilie Mortensen stod for kveldens musikalske høydepunkt.

Respekt for misjonsforeningene Torbjørg Aalborg minnes at de tradisjonelle misjonsforeningene var datidens viktigste bidragsytere til internasjonalt bistandsarbeid.

- Men nå deltar ikke folk like aktivt lenger, slik at de foreningene vi kjente i Gildeskål er i ferd med å forsvinne.

Da Torbjørg bodde sørpå, erfarte hun at veldig mange kommer når de blir invitert, men slipper å forplikte seg til noe.

- Gledelig mange svarte på invitasjonen her Gildeskål, og deltok i vårt åpne arrangement. De kjøpte lodd, snakket sammen, og fikk litt informasjon om et aktuelt misjonsprosjekt i Kairo.

Søppelbyen Torbjørg og Jon bodde i Egypts hovedstad i nærmere to år.

- Der ble jeg kjent med et lite prosjekt den koptiske kirke hadde for barn i en veldig fattig bydel. Jeg likte at de hadde svangerskapskontroll, fødselshjelp, førskole og barnehjemsplasser for både kristne og muslimer.

Prosjektet ble drevet under svært enkle forhold, og hadde stor mangel på penger.

- Jeg kunne ikke bidra økonomisk, men formidlet kontakt med det norske misjonsselskap. Gjennom dialog og søknad fikk prosjektet faste overføringer i en periode fra dette selskapet.

Kontroll med pengebruk Slike prosjekt er også avhengige av frivillige givere, fordi alle penger som sendes ut er innsamlede midler.

- Mens vi bodde i Oslo arrangerte jeg tilsvarende treff som i dag to ganger hvert år. Pengene til prosjektet ble sendt via misjonsselskapet. For da visste jeg at de ble ordentlig behandlet.

Torbjørg har jevnlig vært i Kairo, og registrerer at bygget har fått nye etasjer, fordi prosjektet har fått tilført midler. Nå inneholder første etasje verksteder der unge kan få opplæring innen praktiske yrker.

Årlig arrangement Loddsalget 7. mars innbrakte hele 6000 kroner. I Egypt er dette et veldig stort beløp, som vil være til god hjelp for prosjektet i søppelbyen.

- Det er viktig at folk får komme på prestegården, for den er et slags felles eie for bygdefolket.

Derfor vil det komme ny invitasjon rundt 8. mars neste år til ei tilstelning med sosialt samvær, litt underholdning og enkel bevertning.