Blid, positiv, hyggelig, engasjert, omtenksom, gjestfri, osv. osv. Ja, en kunne sikkert brukt mange flere ord når Hilde Furuseth Johansen skal beskrives.

Etter et møte med Hilde blir man gjerne i godt humør, hun ser tydeligvis ingen negative hindringer som ikke kan løses til det positive.

Savnet Arnøy Hilde Furuseth Johansen flyttet til Arnøy allerede som 26-åring. Nå er det gått 24 år og hun klorer seg fortsatt fast der ute på øya. Hennes mor er fra stedet, så mange av barndommens somre ble tilbragt her ute.

- Jeg hadde, hver gang vi forlot etter at ferien var over, en slags sorg over å måtte forlate øya og et savn etter å kunne bo her ute, forteller Hilde til Framtia.

Fra sør Hilde er født og oppvokst på Furuseth i Ullensaker. Ei lita grend utenfor Jessheim. Hun er gift med Johansen og har to barn, Thea (18) og Martin (20). Begge født og oppvokst på Arnøya.

I 1993 kom Hilde tilbake, med tanke på å bli der en kort tid. Etter å ha tatt fagbrev i forsvaret og noen år i utlandet satte hun kursen nordover.

- Kall det skjebne eller tilfeldigheter, men jeg havnet jo her. Av og til tenker jeg på en sang som oversatt til norsk heter «Takk Gud for alle de bønner som ikke ble hørt.» For hadde jeg blitt bønnhørt så hadde jeg vel neppe endt her.

Hønsehus: I hønsehuset henter familien daglig inn ferske egg. Hilde synes det er trivelig å kunne gi hønene av restene fra husholdningen, og få det igjen som mat.

Hønsehus: I hønsehuset henter familien daglig inn ferske egg. Hilde synes det er trivelig å kunne gi hønene av restene fra husholdningen, og få det igjen som mat.

Fagbrev i noe helt spesielt Hilde nevner stadig ordet fagbrev, uten å gå nærmere inn på det. Til slutt ble nysgjerrigheten for stor. Fagbrev i hva?

- Jo, jeg har fagbrev som børsemaker, svare hun på det. Altså en våpenkyndig kirkeverge.

- I tiden da jeg havnet på Arnøy var det populært å ta seg et friår. Jeg tenkte hvorfor ikke da ta det på her ute. Min mor ble ikke særlig glad for det. Jeg sa til henne at dersom jeg ikke fikk meg jobb i løpet av et år så kom jeg hjem igjen.

- Etter å ha vært her i 14 dager så opprettet de lakseslakteri på Arnøy. Dermed var jeg igjen på rette sted til rette tid, fortsetter Hilde.

Allsidig - I ettertid har jeg jobbet på skolen som lærer, kontordame og renholder. Jeg jobbet på NPS i Bodø i 1 ½ år, og har vært kokk på eldresenteret på Sandhornøy, etablert egen bedrift og er vertinne for Stella Polaris når de er på Arnøy. Du skjønner skal en bo slik som dette så må du finne deg i å være fleksibel og ta det som byr seg av arbeid.

Hilde forteller at hun alltid har hatt en holdning, som hun også har overført til sine barn, om at det ikke er noen begrensning å bo på en øy.

- Vi blir bare utrolig flink i logistikk og planlegging.

- For eksempel så ligger Oslo bare 2,5 timer unna. Jeg har aldri bodd så sentralt i mitt liv som vi gjør nå, sier hun, uten å være ironisk.

- Vi har alt vi trenger rundt oss. Vi har 200-300 meter til butikken, søpla blir hentet, skoleveien er kort, arbeidsplassen til min mann er innen gangavstand, vi får pakker levert på døra, og selv har jeg 25 minutter pendling til min jobb som kirkeverge på Inndyr. I tillegg har vi en legedekning som er helt unik.

Strikker: Mens strikkepinnene på det nærmeste går av seg selv, kan Hilde la tankene vandre. Hun har mange jern i ilden og alltid noe å tenke på.

Strikker: Mens strikkepinnene på det nærmeste går av seg selv, kan Hilde la tankene vandre. Hun har mange jern i ilden og alltid noe å tenke på.

Sende ungene fra seg Til tross for alt dette positive er det en ting som plager Hilde sitt moderhjerte, så er det å måtte sende ungene fra seg for å gå på videregående skole.

- Å måtte sende ungene fra meg da de var 15-16 år slet jeg virkelig med. Det var tungt for meg å vite at de skulle sendes til Bodø, og være der hele uka og takle det med å komme på en ny skole og masse folk rundt seg, forteller Hilde, og vi ser på henne at dette har vært belastende.

Godt rustet Når det gjelder kunnskapsnivået til ungene da de ble sendt fra Arnøya, sier Hilde at hun var noe urolig.

- Jeg har vært redd for at de ikke har hatt kompetanse nok, at det nivået de var på skulle være konkurransedyktig med «byunger». I ettertid ser jeg at de på ingen måte var noe dårligere rustet enn de andre elevene. Jeg har fått tilbakemelding på at de viser respekt for andre folk og en trygghet og oppdragelse med seg inn i klasserommet.

Politisk interessert Hilde er politisk interessert og har sittet i sentralstyret til Senterparti i en årrekke. For tiden er hun inne i siste periode i kommunestyret i Gildeskål. Av saker hun er stolt av å få gjennomslag for er bygging av ny barnehage på Arnøya.

- Det startet med en interpellasjon fra meg i kommunestyret. På det tidspunktet satt jeg som varaordfører. Prosessen ble da startet og jeg føler at den er litt min. I tillegg er jeg glad for at vi har klart å opprettholde skoler i alle kretser, barnehager, sykehjemmet og eldresenteret.

Engasjert -Hva når ditt politiske engasjement er over? Da blir det vel rolige dager?

- Jeg er en slik type dame som ikke klarer å la vær å engasjere meg. Jeg har sagt i spøk at jeg gleder meg til den dagen engasjementet mitt er borte. At jeg kan dra i møter uten å ta orden og uttrykke mine meninger. Når det gjelder politikk så er nok mitt engasjement dalende, for ikke å si over, avslutter Hilde Furuseth Johansen.