I en høringsuttalelse på vegne av seks medlemsbedrifter mener Meløy Næringsforum at forslaget til reduksjon og nedleggelse av ferjetilbudet i Meløy kan ha uheldige konsekvenser.

Meløy Næringsforum skriver i sitt innspill til Meløy kommune at især Støtt vil få problemer i forhold til vareleveranser, særlig leveranse av diesel til fiskeflåten og for bedriften Maggmix. Om nedskjæringer på ferjestrekningen Ørnes-Meløya/Vassdalsvik effektueres, vil pendlermuligheter på kveldstid reduseres, det kan også gi utfordringer for bøndenes melkeleveranser. Nedskjæringer på kveldstid og i helger kan komme til å ramme pasienter og ansatte ved Nordtun HelseRehab, der omkjøring vil gi lengre reisevei og vanskeligheter med å nå korresponderende offentlig transport.

Også for Vassdalsvik Sea Logde er ferjeforbindelsen viktig for tilgjengeligheten av kunder fra nordre del av kommunen. For skipsekspedisjonen på Ørnes kan situasjonen etter det nye forslaget bli at både nordgående NEX1 og nordgående hurtigbåtrute anløper samtidig. I dag er kaia for kort til anløp av begge fartøy samtidig.

Meløy Næringsforum ber kommunen spille inn til fylkeskommunen at ferjeleiet på Støtt beholdes som anløpssted, slik at ferja kan anløpe på signal ved behov. Videre ber de at Skarstids kveldsrute fredag opprettholdes, og at de foreslåtte reduksjonene på ferjesambandet Ørnes-Vassdalsvik-Meløya ikke gjennomføres.