Folkelig humor hos pensjonistene i Gildeskål: Samlet seg til treff med morsomme lokale humorpoeng