Dybvik Sport AS tilbake til normalen etter koronatiden