Ordfører Sigurd Stormo var ikke kjent med byggesaken før formannsskapsmøtet på Grønøy.

Ordfører Sigurd Stormo

- Så langt vi vet, er boka fulgt i denne saken, men jeg er enig i at dette ikke er en god plassering av et bolighus, sier han til Framtia.

Han vil nå be administrasjonen om ytterligere informasjon om reguleringsplanen for området. Stormo mener saken reiser ei interessant problemstilling.

- Jeg synes ikke det er grunn til å legge skyld på Meløy kommune så lenge reguleringsplanen for området er godkjent og vedtatt. For hvordan kunne det reguleres inn ei tomt i dette området, uten at noen tidligere har reagert? spør han.

- Enkelte hevder at denne boligen aldri ville ha kommet opp her dersom kommunen hadde tilrettelagt stien til friområdet tidligere, etter at furua ble sagd ned i 2015. Vil du kommentere det? - Nei. Men som ordfører vil jeg ikke be folk utenfra om ikke å komme til Meløy. Det vi nå må gjøre, er å bli enige om hvordan stien ut til Jektvikodden kan plasseres, til beste for alle parter. Jeg vil be om administrasjonen følge opp saken og holde kontakten med boligbygger framover.