Formannskapet i Meløy foreslår at Neverdal barnehage flytter inn i lokaler på Neverdal skole, mens disse er under ombygging.

- Vi er allerede på overtid bygningsmessig, understreker barnehagestyrer i Neverdal, Lise Barvik Bergli.

Som anser det som uproblematisk å flytte de tre avdelingene til det nåværende sfo-bygget lenger opp i bakken. Barnehagen har i dag 60 plasser fordelt på 45 barn.

- Både Reipå, Halsa, Vall og Glomfjord har hatt åpent under byggeprosess. Med god planlegging tror jeg dette blir positivt for alle parter.

Sfo-bygget er en del av planlagt byggetrinn to ved skolen, og omfattes av areal både i 1. og 2. etasje. 25. oktober ble det gjennomført befaring sammen med representanter fra eiendom, vaktmester, rektor ved skole, styrer i barnehagen, verneombud og barnehagefaglig rådgiver.

Innlemming av Spildra barnehage med sine to avdelinger i samme bygg, vil gi innsparinger knyttet til drift, ledelse og vedlikehold av bygningsmasse heter det i innstillingen. Forslaget omfatter også Bolga barnehage som foreslås vurdert nedlagt ved ytterligere nedgang i barnetallet. Der kan et alternativ være familiebarnehage. Forslagene skal opp i kommunestyremøte 7. desember.