I høringssvaret fra Fylkesmannen legger hun særlig vekt på at tiltaket strider mot kommunens arealplan. Området er regulert til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift), og både drift og frakt kommer i strid med viktige friluftsinteresser samt reindriften.

Selv med en drift på bare 17 uker, vil det bli mer støy og forstyrrelser enn det regelverket tillater, skriver hun i sitt høringssvar til Meløy kommune.