Monika er ikke alene, sammen med seg har hun et team på tre kommunalt ansatte som er Akan-kontakter. Også Cathrine Økshoff, HMS- og kvalitetsrådgiver i Meløy kommune, er viktig i arbeidet med forebygging og rådgivning.

Ikke kontrollører

- Akan-kontakter er ikke kontrollører i arbeidsmiljøet, men rådgivere, det er viktig å understreke, sier Økshoff.

Ansatte i Meløy kommune kan ta kontakt med leder, tillitsvalgt, verneombud eller en av Akan-kontaktene hvis de har en bekymring rundt avhengighetsproblematikk i forhold til seg selv eller noen i organisasjonen

Økshoff forklarer:

– Vi har jobbet med Akan-modellen som arbeidsmetode siden 90-tallet. Hensikten er forebygging og det å gi et tilbud om hjelp til dem som har en avhengighetsproblematikk, for eksempel med alkohol eller pengespill. Skulle en av våre ansatte få et problematisk forhold til bruk av rusmidler som gir seg utslag i jobbsammenheng, er det organisasjonens intensjon å følge Akan-modellen for håndtering av saken. Dette innebærer at vi ikke ønsker å si opp ansatte som utvikler et rusproblem, uten at de først har fått et tilbud om hjelp og behandling.

Hun fortsetter:

 - Vi arrangerer fagdag hvor det er obligatorisk for alle lærlinger å delta. Det er for oss viktig at også de unge vet hva Akan er og hvor de skal henvende seg når de lurer på noe rundt avhengighet og rus. Også ledere, tillitsvalgte og verneombud er invitert til egen fagdag for å få mer kunnskap om hvordan Akan kan brukes som plattform for forebyggende arbeid og igangsetting av tiltak til ansatte som har en rus- eller avhengighetsproblematikk .

Fjerne stigmatisering

- Alle trenger mer opplæring og informasjon, mener Monika og fortsetter:

- Det er en vanskelig problematikk, men alle tiltak skal ha den viktige omsorgen i bunn.

Monika sier at alle er velkomne til å ta kontakt med Akan. Både kollegaer, familie og andre som kanskje har en bekymring for en ansatt i Meløy kommune som strever med avhengighetsproblematikk.

- Hva skjer videre etter at en slik bekymring er meldt?

- Som Akan-kontakter er vi rådgivere både for ansatte og ledere, og vi har taushetsplikt. Meldes det en bekymring for en ansatt, kan det være nødvendig å ta kontakt med leder. Det er nærmeste leder som følger opp den ansatte. Oppfølging kan være alt fra en samtale til at det sammen med den ansatte blir skrevet en individuelt tilpasset Akan-kontrakt.

På akan.no leser vi:

«Formålet er å hjelpe den ansatte, sikre tett oppfølging, samtidig som de beholder jobben. Ofte kommer Akan-avtaler i stand på bakgrunn av et brudd på policy eller arbeidsreglement. Men flere og flere Akan-avtaler opprettes på bakgrunn av en samtale basert på en bekymring, eller ved at den ansatte ber om hjelp selv. Uansett inngang er det viktig at begge parters interesser ivaretas, både virksomhetens hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet, samt den ansattes individuelle behov for hjelpetiltak. Bak hver eneste Akan-avtale er det ett enkeltmenneske med sine utfordringer og behov, og av den grunn er hver eneste Akan-avtale unik og må tilpasses den enkelte.»

Både Monika og Cathrine mener åpenhet om rus og avhengighet er veien å gå for å unngå stigmatisering. For kommunen kan aktuelle samarbeidspartnere være bedriftshelsetjeneste og fastlege.

- I noen tilfeller kan en samtale være tilstrekkelig for å skifte kurs. Alle Akan-avtaler er forskjellige, slik som alle mennesker er det.