Glatte veier har vekket reaksjoner: Ønsker å se på saken