Rett nord for Selstad, mellom Glomfjord og Ørnes, har en bil kjørt delvis av veien.

Vegtrafikksentralen opplyser om at bilen kommer brått på en sving og ber trafikanter som skal ferdes langs veien om å passe på.