Også under årets Meløyseminar skal det deles ut flere priser. Deriblant Gründerprisen. Daglig leder i Meløy Næringsforum, Liv Toril Pettersen, ønsker forslag til kandidater .

Prisen ble  opprettet i 2014 av Meløy Næringsforum i samarbeid med Sparebank 1 og avisa Framtia. Prisen kan tildeles personer eller virksomheter i Meløy som har bidratt til nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Formålet med gründerprisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Meløy kommune, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd» i kommunen.  Gründerprisen skal sette fokus på betydningen av gründere for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Meløy og oppmuntre andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling.

Gründerprisen skal først og fremst rette seg mot personer eller virksomheter som har tatt initiativ til å starte ny næringsvirksomhet. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. En gründer vil ofte være karakterisert av å ha stor tro på egen ide, være løsningsorientert, være villig til å ta risiko og ha vilje til å stå løpet ut.

Forslag til kandidater kan fremsettes av alle interesserte. Forslag sendes til: meloynaringsforum@gmail.com, og må begrunnes.  Forslag må være innsendt senest  14. mars.

Juryen består av representanter for styret i Meløy Næringsforum, daglig leder i Meløy Utvikling KF, banksjef i Sparebank1 Nord-Norge Meløy og en representant for avisa Framtia.

Prisen er et diplom utformet av en lokal kunstner + kr. 5000. Prisen deles ut på Meløyseminaret som arrangeres  den 4. april.