«Mens resten av landet nå frykter sterk økning i arbeidsledigheten, er etterspørselen fortsatt sterk etter arbeidskraft i Meløy»

Overskrift og ingress på forsiden av utgave 42, 2008. altså. Og optimismen var stor, blant de som kom flyttende og så frem til karriere i industriparken som lokket med jobbgaranti. Med manko på 100-200 arbeidere i parken åpnet NAV et nytt kurs, spesialsydd for den kommende slurryfabrikken.

- Hvorfor flytter du hjem, spurte Framtias Edmund Ulsnæs blant annet 21- årige Elisabeth Rambjørg.

- Det er fordi det skjer så mye i Meløy nå, med fremdriften i parken og prosessen rundt det, svarte Elisabeth som var èn av 15 deltagere på kurset som ble avholdt på Meløy videregående skole.

Nå var hun og de andre i gang med en stram timeplan som inne inneholdt åtte undervisningstimer daglig.

Også studieinspektør Roar Jensen ved den videregående skolen var positiv til samarbeidet som gav ytterlige kontakt med industribedriftene.

- Dere trenger ikke søke når vi lyser ut stillinger nå i november, dere er automatisk med og får jobb med 99 prosent sikkerhet, lovte fabrikksjef hos Sic Prosessing, Wenche Olsen.

En rask titt på bildet og vi vet at noen av de som deltok på kurset den gangen i 2008 nå er flyttet ut av kommunen. Andre er aktive i andre yrker og et mindretall jobber altså i industrien slik planen var.

Sic Prosessing la ned driften i mai 2012.

Et annet tilbakeblikk er saken Erling Eik lagde med Emil Sagen. 14-årige Emil lot ikke celebral parese stoppe han i å ta førerkort for moped. Og det gjorde han sammen med samtlige av 10. klassingene på Ørnes skole.

Emil på fire og de andre på to.

«Emil er stolt av kjøretøyet sitt. Og som mange andre unge er han opptatt av fart.

- Jeg ble litt sjokkert her i sted. Ute på hovedveien er det 60 som er fartsgrensen og her borte et det 30! Så da tenkte jeg: her må det bremses!»

Når Emil fylte 16 skulle han ta teorieksamen, den eneste delen av opplæringen han ikke gledet seg til.

Emil Sagen har vi fulgt i flere omganger etter dette. Blant annet gjennom hans utfordringer med å få egen brukerstyrt assistent. Vi fikk også være med da han skulle få flytte i egen bolig.