Per-Atle Karlsen og Truls Naas

- Meløy lensmannskontor har dedikerte betjenter som er flinke til å bruke oss til råd og veiledning, roser leder Siv Anita Bjørnsen ved Barnehuset i Bodø.

Barna i fokus Som leder for Barnehuset i Bodø er det hennes oppgave å sørge for at ordningen fungerer som den skal.

- Barnas beste er alltid i fokus. Vår barnefaglige kompetanse sammen med politiets kompetanse på avhør og juss skal sørge for at alle blir god ivaretatt, sier hun.

Hun er, som regionlensmann Jim Kristiansen, enig i at denne ordningen er svært viktig.

- Vi ser at terskelen for å melde inn og etterforske slike saker har blitt vesentlig lavere etter vi startet opp i 2014. Det første året hadde vi 134 saker, nå nærmer vi oss 400 saker i året. Det er viktig at man tilrettelegger på denne måten, slik kan disse sakene utbedres bedre.

Hele Nordland Nylig ble det opprettet avdeling for Barnehuset i Mosjøen. De tar seg av alle sakene fra Helgeland. Resten blir gjort i Bodø.

- Samarbeidet med de over 40 kommunene i Nordland har vært godt. Det er bare ni etterforskere som kan gjennomføre slike avhør, og nedslagsfeltet er stort, men det fungerer veldig godt.

Meløy er en av de kommunene Bjørnsen trekker fram som en god samarbeidspartner.

- De bruker oss på en god måte. Når det er avhør er det alltid noen som stiller opp, uansett om det er på kort varsel. De er rett og slett enkle å samarbeide med, avslutter hun.