Cecilie Hegge (V)

Samferdselsutfordringene i  Nordland Fylke

Veiene i Nordland kommet til syne igjen etter en lang vinter og det er mange plasser et sørgelig syn. Det er allerede et stort etterslep på mange av fylkeskommunens veinett. Veinett med stor belastning sommerstid grunnet økt aktivitet i fylket. Nå må fylket ta ansvaret og ivareta sine forpliktelser for å sikre sikkerheten til dem som ferdes i fylket vårt. Det er mye fokus på store ferdselsårer, men sommerstid er det mange små fylkesveier som også har stort trykk. Vil fylkeskommunen be kommunene om å komme med ei prioritert liste på disse mindre fylkesveiene som ikke omhandler store utbyggingsprosjekter og ta hurtig grep?

Samtidig må fylket ligge foran å sikre de samferdselsmessige utfordringene vi har stått ovenfor tidligere år. Bønder skal ha mulighet til å slå ute på øyene uten å risikere at utstyret må stå igjen grunnet lite kapasitet på sambandene. Rutetidene må ha god nok korrespondanse tid slik at en slipper villmannskjøring fra den ene ferjen til den andre.

Fylket benytter i dag Reis Nordland som informasjons kanal til ferjer, hurtigbåter og busser. I tillegg drives noen av rutene av Torghatten nord. Disse kommer ikke frem på Reis Nordlands side. Det må kunne investeres i et system som er intuitivt og enkelt for reisende å benytte i hele Nordland. Et system som omhandler all rutegående trafikk. Synlige informasjonstavler må på plass ved samferdselspunktene og i større sentrum.

Flere lokalbutikker i mindre kommuner har tidligere år søkt statsforvalteren om tillatelse til å holde søndagsåpent. Dette for å ivareta behovet til de mange reisende i fylket, både næring og muligheten til å bidra med informasjon til reisende. Flere har dessverre opplevd å få avslag på disse. Hvordan kan fylkeskommunen bidra slik at flere lokalbutikker kan få muligheten til å holde søndagsåpent i turistsesongen?

Reinert har vært leder i nesten 20 år – Nå tar Kristian over