Det kommer frem i et informasjonsbrev til foresatte ved skolen.

I brevet står det at elever og ansatte ved skolen skal overføres til Spildra skole.

- Bakgrunnen til denne avgjørelsen er at Meløy kommune ikke har klart å skaffe nok kvalifisert personell til Reipå skole for skoleåret 2023/24. Fortsatt drift vil være brudd på Arbeidsmiljøloven og Opplæringsloven. Meløy kommune er forpliktet til å gi elevene forsvarlig undervisning og samtidig sikre ansatte en forsvarlig arbeidshverdag, står det i brevet.

Saken skal behandles i Formannskapet 8. juni og kommunestyret 15.  juni.

- Men vi starter forberedelsene allerede nå; slik at overgangen kan bli best mulig for alle parter. Stengning av Reipå skole er ikke en beslutning om nedleggelse av skolen permanent, står det i brevet.

- Vi vil starte arbeidet med å utrede skolestrukturen i Meløy til høsten. Og i den forbindelse vil berørte gruppe (ansatte, foresatte med flere) bli involvert før kommunestyret tar beslutning om fremtidig skolestruktur. Det kalles inn til foreldremøte 12. juni klokken 19.00 i gymsalen på Reipå skole, for å gi utdypende informasjon. Forberedelsene for en god overgang for både elever, foresatte og ansatte starter umiddelbart, står det skrevet i brevet.