174 avvik for vold og trusler - tolv ledere har ikke risikovurdert