Målene for første møte var blant annet at ungdommen skulle bli klokere på hvorfor man har et ungdomsråd, hva deres oppgaver er og hvordan man skal jobbe sammen fremover.

– Jeg gleder meg til et nytt år med Ungdomsrådet. Det er en flott gruppe ungdommer som har meninger om hverdagen og fremtiden deres, sier Mette Haurum, koordinator for Meløy ungdomsråd, på Meløy kommune sine nettsider.

Allerede i november har ungdomsrådet viktige saker på agendaen. Blant annet skal de ha felles opplæring med ungdomsrådene i Gildeskål og Rødøy, de skal ha offisielt valg av representanter og varaer. De skal også diskutere kommunebudsjettet sammen.

– Meløy er i omstilling og det er viktig å få med ungdommens stemme, sier Haurum.